Bild
Konstnär i verkstad.
Foto: Christian-Habetzeder (Artist Fredrik Ingemansson)
Länkstig

Från hantverk till konsthantverk 1

Kurs
FKGCA1
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Ges vid Konstnärliga fakulteten vid Universitetsledningen
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-25005
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här distanskursen vänder sig till dig som har erfarenhet av hantverk och som söker en konstnärlig förståelse och börja en utveckling till en konsthantverkspraktik.

Om utbildningen

Första delen av kursen består av en inventering av din nuvarande hantverkserfarenhet så att du kan formulera förväntningar på din framtida konstnärliga utveckling. Detta följs av en introduktion av vikten av konstruktiv feedback till andra och till dig själv. I en skrivuppgift formulerar du feedback på en annan students hantverkspraktik.

I andra delen av kursen introduceras du till konstnärliga metoder och verktyg. Varje metod kommer att tillämpas i uppgifter där resultaten diskuteras.

Genom en workshop ökar din förståelse för det historiska arvets betydelse för samtida konsthantverk. Detta följs upp av en undersökning av hur samtida konsthantverkare förhåller sig till historiska aspekter. Uppgiften avslutas med en undersökning av historiska referenser som har relevans för din egen hantverkspraktik.

Kursen avslutas med att tillämpa den nya förståelsen och kunskaperna i ett praktiskt arbete. Resultatet av arbetet kommer du att presenteras och diskuteras både muntligt och skriftligt. Under alla kursens delar erbjuds individuell handledning. 

Ett mer detaljerat schema för kursen kommer publiceras i Lärplattformen Canvas inför kursstart.

Ansök i tre steg

  • Ansök till kursen via antagning.se. Deadline 16 oktober 2023.
  • Skicka in ditt arbetsprov via SlideRoom. Deadline 23 oktober 2023.
  • Säkerställ att dina meriter som styrker din behörighet till kursen är registrerade på antagning.se. Deadline 1 december 2023. 

Arbetsprov

  1. CV, Tidigare studier, anställningar, fritidsintressen eller resor kan vara lika viktigt att lista här, om du tycker att det stärker din ansökan.
  2. Motivationsbrev, ett kort motiveringsbrev som beskriver varför du vill gå kursen.
  3. Arbetsprover bör innehålla 5-7 bilder av ditt eget arbete. Här visar du arbeten som representerar din kreativa upplevelse.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller personuppgifter i din ansökan.

Kursens upplägg
Kursen innebär halvtidsstudier under en termin. Kursens föreläsningar och seminarier ges via zoom. Kursens undervisningsspråk är engelska.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.