Bild
Konstnär i verkstad.
Foto: Christian-Habetzeder (Artist Fredrik Ingemansson)
Länkstig

Från hantverk till konsthantverk 1

Kurs
FKGCA1
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Bengtsfors
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25004
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här distanskursen vänder sig till dig som har erfarenhet av hantverk och som söker en konstnärlig förståelse och börja en utveckling till en konsthantverkspraktik.

Om utbildningen

Första delen av kursen består av en inventering av din nuvarande hantverkserfarenhet så att du kan formulera förväntningar på din framtida konstnärliga utveckling. Detta följs av en introduktion av vikten av konstruktiv feedback till andra och till dig själv. I en skrivuppgift formulerar du feedback på en annan students hantverkspraktik.

I andra delen av kursen introduceras du till konstnärliga metoder och verktyg. Varje metod kommer att tillämpas i uppgifter där resultaten diskuteras.

Genom en workshop ökar din förståelse för det historiska arvets betydelse för samtida konsthantverk. Detta följs upp av en undersökning av hur samtida konsthantverkare förhåller sig till historiska aspekter. Uppgiften avslutas med en undersökning av historiska referenser som har relevans för din egen hantverkspraktik.

Kursen avslutas med att tillämpa den nya förståelsen och kunskaperna i ett praktiskt arbete. Resultatet av arbetet kommer du att presenteras och diskuteras både muntligt och skriftligt.

Under alla kursens delar erbjuds individuell handledning. Kursen ges på engelska.

Kursträffar

Kursen ges på halvfart och på distans under höstterminen 2022. Sammankomster i form av föreläsningar, workshops och dylikt ges cirka en gång per vecka via Zoom. Undervisningsspråk är Engelska.

Skicka in obligatoriskt arbetsprov

För att ansöka till denna kurs är det obligatoriskt att skicka in arbetsprov. Skicka in ditt arbetsprov i Slideroom

Läs mer om hur du ansöker på vår internationella sida. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.