Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Pianist vid en stor Steinway-flygel
Länkstig

Från generalbas till jazzpiano 1

Kurs
HSM001
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15405
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som spelar klaviatur och vill bli mer medveten i din roll som ackompanjatör i en ensemble, och i förhållandet till dina medmusikanter i en gemensam interpretation. Kursen griper över en repertoar från 1600-tal till nutid. Ambitionen är att ge dig grunderna i generalbas (basso continuo) och jazzharmonik för att slutligen nå fram till fem- och sexstämmig harmonik. Generalbas, även kallad besiffrad bas, är jämte ackordanalys ett verktyg för att förstå harmoniken och baslinje i ackompanjemang och lämpar sig väl för improvisation. Vi rör oss i olika epoker som barock, klassicism och romantik samt inom visa, pop, rock och jazz.

Du kommer att få arbeta med örats hjälp att sätta ackord till melodier och söka dig fram till en fungerande harmonisering. Vi arbetar med slashchords, överlagrade ackord och färgning av ackord. Centralt för kursen är också arbetet med att hitta en rytmiskt fungerande bakgrund. Du kommer bland annat att få dela upp svåra rytmflätor i sina beståndsdelar i syfte att motoriken ska få arbeta mer ostört. Rytmövningarna kopplas även till notation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram i musik eller 15 hp inom lärarprogram med inriktning musik alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Urvalet grundas på en intervju där de sökandes utbildningar, meriter och erfarenheter bedöms av en lärare som rangordnar de sökande utefter sin samlade bedömning och efter eventuell ensemblesammansättning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Höstterminen 2021 går kursen på tisdagseftermiddagar.