Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning

Kurs
EN1310
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13011

Kort om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap inom det litteraturvetenskapliga området. Skönlitteraturen analyseras utifrån en avgränsad frågeställning. Du diskuterar och reflekterar kritiskt kring centrala litteraturteoretiska och metodologiska frågor och litteraturens roll i samhället. Eftersom kursen går parallellt med att du skriver ett självständigt arbete ingår även diskussion av det vetenskapliga skrivandets grunder (skrivprocess, akribi, peer review, källkritik) med möjlighet till strukturerad reflektion över det egna vetenskapliga förhållningssättet.

Om utbildningen

The course consists of two modules: Module 1: Literary Theory and Methodology and Academic Writing (7.5 credits) and Module 2: Literary Studies (7.5 credits) At the end of the course you should be able to discuss and critically reflect on key literary theoretical and methodological issues as well as on the implications of literary studies for contemporary social concerns. The course also includes close reading of literary texts which will enable you to analyze and discuss literature and relevant secondary critical material based on a specific thematic, authorship, literary genre, or a literary historical period. As the course contributes to the completion of an independent research project by the student, it includes critical discussions of the practices and conditions of scientific authorship (the writing process, source documentation, peer review, source criticism, research ethics) and provides an opportunity for structured reflection on students? own scientific style and approach.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Grundkurs (1-30 hp) och minst 22,5 hp från Fortsättningskurs (31-60 hp) i engelska med allmän inriktning, eller motsvarande. Akademiskt skrivande (eller skriftlig språkfärdighet) inom Fortsättningskursen eller IELTS 7.5 ingen del under 6.5 eller TOEFL 625, TWE resultat 5.5 måste vara inkluderade.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler