Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning

Kurs
EN1310
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23007
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap inom det litteraturvetenskapliga området. Skönlitteraturen analyseras utifrån en avgränsad frågeställning. Du diskuterar och reflekterar kritiskt kring centrala litteraturteoretiska och metodologiska frågor och litteraturens roll i samhället. Eftersom kursen går parallellt med att du skriver ett självständigt arbete ingår även diskussion av det vetenskapliga skrivandets grunder (skrivprocess, akribi, peer review, källkritik) med möjlighet till strukturerad reflektion över det egna vetenskapliga förhållningssättet.

Om utbildningen

The course consists of two modules: Module 1: Literary Theory and Methodology and Academic Writing (7.5 credits) and Module 2: Literary Studies (7.5 credits) At the end of the course you should be able to discuss and critically reflect on key literary theoretical and methodological issues as well as on the implications of literary studies for contemporary social concerns. The course also includes close reading of literary texts which will enable you to analyze and discuss literature and relevant secondary critical material based on a specific thematic, authorship, literary genre, or a literary historical period. As the course contributes to the completion of an independent research project by the student, it includes critical discussions of the practices and conditions of scientific authorship (the writing process, source documentation, peer review, source criticism, research ethics) and provides an opportunity for structured reflection on students? own scientific style and approach.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Grundkurs (1-30 hp) och minst 22,5 hp från Fortsättningskurs (31-60 hp) i engelska med allmän inriktning, eller motsvarande. Akademiskt skrivande (eller skriftlig språkfärdighet) inom Fortsättningskursen eller IELTS 7.5 ingen del under 6.5 eller TOEFL 625, TWE resultat 5.5 måste vara inkluderade.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler