Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Film och visuell kultur i Östasien

Kurs
KI1130
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23403
Ansökan stängd

Om utbildningen

Nutida visuell kultur som till exempel film, visuell konst och internet reflekterar och översätter det komplexa förhållandet mellan kultur, tradition, ekonomi och globala flöden. Syftet med den här kursen är att ge ökad förståelse för visuell kultur som ett sätt att översätta sådana komplexa nätverk i Östasien och då främst i Kina, Japan och Sydkorea. Fokus ligger främst på film och audiovisuella verk (exempelvis digital kultur, dokumentärer) i syfte att bättre förstå det nuvarande kulturella flödet i Östasien och i dess relation till den globala situationen men även att på olika sätt se på visuell kultur ur ett samhälleligt hållbarhetsperspektiv.

Kursen erbjuder studenterna:
1.    Teoretiska verktyg för att närma sig visuell kultur och film från ett regionalt och transnationellt perspektiv.
2.    En introduktion till kulturella industrier, film och audiovisuella verk producerade i Östasien främst då i Kina, Japan och Sydkorea. Några filmer och audiovisuella verk diskuteras mer ingående som nyckelstudier för kursen och som ett sätt att bättre förstå samspelet och sambanden i den östasiatiska regionen och mellan makroregionen och världen.
3.    En diskussion om spridningen av visuell kultur via festivaler, internationella evenemang och utställningar samt via digitala plattformar med användningen av olika språk och med olika kulturella bakgrunder.

  Behörigheter och urval

  Förkunskapskrav

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

  För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

  Så är det att plugga

  Undervisningen

  Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

  Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

  Lokaler

  Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

  Läs mer om lokaler