Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Film och visuell kultur i Östasien

Kurs
KI1130
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23406
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Om utbildningen

Nutida visuell kultur som till exempel film, visuell konst och internet reflekterar och översätter det komplexa förhållandet mellan kultur, tradition, ekonomi och globala flöden. Syftet med den här kursen är att ge ökad förståelse för visuell kultur som ett sätt att översätta sådana komplexa nätverk i Östasien och då främst i Kina, Japan och Sydkorea. Fokus ligger främst på film och audiovisuella verk (exempelvis digital kultur, dokumentärer) i syfte att bättre förstå det nuvarande kulturella flödet i Östasien och i dess relation till den globala situationen men även att på olika sätt se på visuell kultur ur ett samhälleligt hållbarhetsperspektiv.

Kursen erbjuder studenterna:
1.    Teoretiska verktyg för att närma sig visuell kultur och film från ett regionalt och transnationellt perspektiv.
2.    En introduktion till kulturella industrier, film och audiovisuella verk producerade i Östasien främst då i Kina, Japan och Sydkorea. Några filmer och audiovisuella verk diskuteras mer ingående som nyckelstudier för kursen och som ett sätt att bättre förstå samspelet och sambanden i den östasiatiska regionen och mellan makroregionen och världen.
3.    En diskussion om spridningen av visuell kultur via festivaler, internationella evenemang och utställningar samt via digitala plattformar med användningen av olika språk och med olika kulturella bakgrunder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler