Bild
kinesiska muren
Länkstig

Film och visuell kultur i Östasien

Kurs
KI1130
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23409
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Nutida visuell kultur som till exempel film, visuell konst och internet reflekterar och översätter det komplexa förhållandet mellan kultur, tradition, ekonomi och globala flöden. Med den här kursen vill vi ge ökad förståelse för visuell kultur som ett sätt att översätta sådana komplexa nätverk i Östasien och då främst i Kina, Japan och Sydkorea.

Om utbildningen

Fokus ligger främst på film och audiovisuella verk (exempelvis digital kultur, dokumentärer) i syfte att bättre förstå det nuvarande kulturella flödet i Östasien och i dess relation till den globala situationen men även att på olika sätt se på visuell kultur ur ett samhälleligt hållbarhetsperspektiv.

Målet är att du ska få:

  1. Teoretiska verktyg för att närma dig visuell kultur och film från ett regionalt och transnationellt perspektiv.
  2. En introduktion till kulturella industrier, film och audiovisuella verk producerade i Östasien främst då i Kina, Japan och Sydkorea. Några filmer och audiovisuella verk diskuteras mer ingående som nyckelstudier för kursen och som ett sätt att bättre förstå samspelet och sambanden i den östasiatiska regionen och mellan makroregionen och världen.
  3. En diskussion om spridningen av visuell kultur via festivaler, internationella evenemang och utställningar samt via digitala plattformar med användningen av olika språk och med olika kulturella bakgrunder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler