Länkstig

Examensarbete i miljövetenskap

Kurs
ES2510
Avancerad nivå
60 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-11254
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap om miljövetenskap inom ett specifikt ämne som du har valt tillsammans med din handledare. Kursen förbereder dig för doktorandutbildning i miljövetenskap samt för arbete utanför akademin. Särskild tonvikt läggs på träning i planering, implementering, analys och rapportering av ditt eget arbete. Allt detta ger dig viktig kunskap för ditt kommande arbetsliv.

Om utbildningen

Inom examenskursen gör du ett självständigt arbete under handledning av en utsedd handledare. Under kursen får du både allmän vägledning tillsammans med dina klasskamrater under seminarier som leds av kursansvarig (a) och individuell handledning som rör ditt eget arbete av din handledare. Du presenterar ditt arbete, både som en skriftlig rapport och muntligt under ett seminarium. Examen baseras på deltagande i seminarieserien, din rapport och din slutliga presentation.

Du utför arbetet i projektet på en institution vid Naturvetenskapliga fakulteten inom ämnesområdet eller externt vid ett annat universitet, företag, institut, organisation eller myndighet.

Du tränar din förmåga att göra miljövetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Du får också träning i att utförligt analysera och tolka komplexa problem och frågeställningar.

Examenskursen ger dig möjlighet att visa din färdighet att självständigt kunna utföra en undersökning och att både skriftligt och muntligt redogöra och försvara resultaten för klasskamrater och lärare.

Du kan också välja att utföra forskararbete inom miljövetenskap med inriktning på något av följande områden:

  • Geovetenskap (ES2514), 60 hp
  • Kemi (ES2515), 60 hp

Kontakta studievägledaren i miljövetenskap för anmälan och ytterligare information för kursers med inriktning.

Den slutliga rapporten från arbetet kan skrivas antingen på svenska eller engelska, med en sammanfattning på båda språken enligt de anvisningar som ges. Men alla seminarier och muntliga presentationer ges på engelska (såvida inte alla deltagare kan flytande svenska).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i naturvetenskap (biologi, kemi, geovetenskap, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) eller motsvarande, och minst 30 hp inom miljövetenskap men naturvetenskaplig inriktning varav minst 15 hp är på avancerad nivå. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av individuell handledning och gemensamma seminarier.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).