Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete för kandidat i kriminologi

Kurs
KR1500
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Under kursen lär sig studenten att på ett självständigt sätt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning. Redovisningen sker i form av ett skriftligt examensarbete som seminariebehandlas på ett sådant sätt att studenten även lär sig att försvara sitt arbete och granska andras motsvarande arbeten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 75 högskolepoäng i kriminologi. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kärnkurser, minst 30 högskolepoäng av fördjupningskurser och minst 15 högskolepoäng av samhällsvetenskaplig forskningsmetod.