Bild
Länkstig

Evolutionär ekologi

Kurs
BIO426
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11274

Kort om kursen

Den här kursen ger fördjupad kunskap om evolutionära processer och hur de ger upphov till biologisk variation och mångfald, med olika reproduktiva och ekologiska anpassningar. På kursen varvas teoretiska föreläsningar med diskussionsseminarier och andra övningar.

Om utbildningen

Evolution genomtränger och genomlyser alla former av liv och modern syn på biologi, från interaktioner mellan molekyler, genetisk och icke-genetisk nedärvning, och utvecklingsbiologi, till interaktioner mellan individer och taxa, vilket resulterar i artbildning och fylogenetisk divergens. På den här kursen samarbetar en grupp specialiserade forskare och plockar de ”intellektuella russinen ur kakan” för att bygga en integrativ kurs ur två perspektiv: ”bottom-up” (från molekyler till process-tänkande) och ”top-down” (fylogenier och biodiversitet).

Mellan dessa områden hittar vi Evolutionär ekologi, kursen där vi tränar oss i modern analys av en rad ekologiska problem ur ett evolutionärt perspektiv, såsom hur vi använder molekylära metoder för att identifiera faderskap och förstå varför vissa genetiska kombinationer är bra och andra är dåliga. Eller för att förstå begränsningar för evolutionen (varför det inte händer när det borde), hur och varför partnerval kan resultera i avkomma med kort eller lång livslängd, varför evolutionära hastigheter kan vara extremt snabba när vi minst anar det, och varför radiering av taxa ibland kan hända medan vi betraktar det i realtid och ibland inte alls (stasis).

De här frågeställningarna är förankrade i evolutionär teori och statistisk (kvantitativ) genetik, som även överförs till fylogenetiska analyser där släktskapet mellan arter beaktas och används för att förstå basen för anpassningar. Liknande metoder används också för att förstå grunderna för modern bevarandebiologi, inklusive analys av risk for utdöende.

Kursen ges på engelska vilket ger den breda gruppen av avancerade studenter från Europa en chans att engagera sig i diskussioner och bygga kontaktnät för kommande samarbeten i en motiverande och entusiasmerande miljö.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alt 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. För alla tre alternativ krävs minst en godkänd fördjupningskurs i biologi, 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier (forskningspresentationer), olika digitala media, övningar och gruppdiskussioner.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).