Bild
Foto: Egor Myznik
Länkstig

Europeiskt kulturarv och identitet

Kurs
EU2112
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17658
Ansökan stängd

Kort om kursen

Här får du lära dig om europeisk integration, kulturarv och identitet samt institutioners och ekonomiska processers roll för det europeiska identitetsbygget. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att analysera samtida europeiska processer från ett politiskt och socialt perspektiv, och förstå Europas förflutna på djupet. Vår förståelse av Europa idag beror på kunskap om dess förflutna.

Om utbildningen

Den här kursen behandlar och historiserar samtida integrations- såväl som disintegrationsprocesser i Europa, och föreställningar om det "europeiska" idag. Frågor om kulturarv och identitet är nära länkade till politiska och ekonomiska frågor. Kursen relaterar till olika föreställningar om vad det innebär att vara europé till andra identiteter, och analyserar konstruktionen av historia och minne inom europeiska institutioner.

Vi utgår ifrån ett historiskt perspektiv, och börjar med att undersöka de första formuleringarna av ”europeiskt” som identitet, och olika myter om det europeiska.

Vi fortsätter med nationalismens uppkomst och nutidens narrativskapande samt Europas institutionaliserade politiska landskap. Vårt fokus är det komplexa samspelet mellan minnen, kulturarv, historia och identitet samt deras representationer i symboler, monument och olika uppfattningar om deras innebörd.

Vi kommer att behandla historiska exempel av ”minnespolitik” och konstruktionen av symboler och narrativ om EU, samt uppkomsten av euroskepticism som en motrörelse. Till synes ”mjuka” frågor som handlar om kulturarv och identitet är tätt sammankopplade med ”hårda” politiska och ekonomiska frågor. Vår förståelse av Europa idag beror på kunskap om dess förflutna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp i på varandra byggande kurser inom en och samma samhällsvetenskapliga disciplin, humanistiska disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är också behöriga efter tre års studier (180 hp, motsvarande en kandidatexamen). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

När du har läst kursen kommer du att kunna förstå hur idéer om Europa och europeisk identitet har utvecklats, och vilken roll institutioner och ekonomiska processer spelar i det europeiska identitetsbygget. Genom att värdera och kritiskt granska olika argument i teori, litteraturstudier och seminarier kommer du att lära dig att analysera idéer om europeisk identitet och kulturarv. Du kommer även lära dig att sätta dessa idéer i en historisk kontext och att utveckla en självständig position om relevanta begrepp.