Bild
Foto: Radek Homola
Länkstig

Europeiska gränsland

Kurs
EU2114
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17660
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen erbjuder ett historiskt perspektiv på europeiska gränsland. Du kommer inte bara att studera rumsliga gränser, utan även mentala, fysiska och kulturella gränser som har uppstått, förändrats och försvunnit i Europa. Du kommer att få en övergripande förståelse för viktiga begrepp och perspektiv inom gränslandsforskningen och förbättra dina färdigheter i att värdera förstahandskällor.

Om utbildningen

Under hela mänsklighetens historia har människor upprättat
gränser mot utsidan, mot det okända och “det andra”. Ibland har gränser
uppkommit på grund av medvetna beslut, och andra gånger av oförutsedda
händelser. Men gränser, vare sig de är rumsliga eller mentala, fysiska eller
kulturella, har varken varit statiska eller ogenomträngliga. Den här kursen
undersöker ett antal gränsområden och deras historia från ett tvärvetenskapligt
perspektiv. 

Vi analyserar hur människor, varor och idéer rör sig och formar den europeiska integrations- och gränsdragningsprocessen. Kursens innehåll sträcker sig från de första mötena med den nya världen och dess befolkning och samhällen, till uppkomsten av de europeiska nationalstaterna. Genom att studera hur gränsområden har förändrats och utvecklats genom historien kommer du att få verktyg för att förstå de omfattande utmaningar som Europa står inför idag.

Kursen ges av representanter från olika akademiska discipliner, vilket erbjuder studenter teoretiska insikter och praktiska erfarenheter av olika fält inom Europakunskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen (180hp) med minst 90hp i på varandra byggande kurser inom en och samma samhällsvetenskapliga disciplin, humanistiska disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är också behöriga efter tre års studier (180 hp, motsvarande en kandidatexamen). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avslutad kurs har du djupgående förståelse av de politiska, ekonomiska och kulturella kontexter som europeiska gränslandsområden utgör.

Du kan också uppvisa en sammanfattande förståelse av grundläggande begrepp och perspektiv inom fältet gränslandsforskning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier samt skriftliga
uppgifter.