Bild
Foto: Mika Baumeister
Länkstig

Europeisk integration: aktuell forskning och teori

Kurs
EU2113
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17659
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Den här kursen är till för dig som vill få en djupare förståelse för den europeiska integrationen. Du kommer att ta del av och kritiskt analysera aktuella forskningsresultat inom Europastudier.

Om utbildningen

Kursen lägger de teoretiska grunderna för ett brett
tvärvetenskapligt och problemorienterat förhållningssätt till de juridiska,
politiska, ekonomiska, och sociala aspekterna av den europeiska integrationen.
Du kommer att få djupgående kunskap om den historiska utvecklingen av EU:s
institutioner, organisation, processer och praxis. Genom att kritiskt analysera
aktuell forskning från olika ämnen inom Europastudier kommer du att lära dig
hur teoretiska forskningsresultat kan tillämpas på verkliga, praktiska problem
som uppstår som följd av den europeiska integrationen.

Kursen ger en översikt över aktuell teori och forskning om
europeiska integrationsprocesser och du kommer att lära dig att kritiskt
reflektera över och diskutera forskningen. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen (180hp) med minst 90hp i på varandra byggande kurser inom en och samma samhällsvetenskapliga disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är också behöriga efter tre års studier (180 hp, motsvarande en kandidatexamen). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

När du har läst kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om EU och den europeiska integrationen. Du kommer att kunna formulera och argumentera för intressanta forskningsproblem och tillämpa teorier om europeisk integration. Du kommer att kunna navigera inom aktuell forskning om den europeiska integrationen, kritiskt reflektera om sådan forskning, och förbättra dina egna färdigheter inom skriftliga och muntliga presentationer.

Studier utomlands