Bild
Foto: Robert Tjalondo
Länkstig

Europa i världen

Kurs
EU2215
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17662
Ansökan stängd

Kort om kursen

Här får du fördjupa dig i Europas politiska, ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga relationer med resten av världen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Du kommer att studera Europas roll i en vid mening som omfattar olika internationella organisationer, statliga aktörer och civilsamhället. Kursen analyserar både vilken betydelse den europeiska integrationen har haft internationellt sett, och hur Europa påverkas av den globala utvecklingen.

Om utbildningen

I kursens första del analyseras Europas roll i världen på systemnivå. Du kommer att fokusera på global styrning, EU som global aktör och maktskiften i det internationella systemet.

Kursens andra del bygger på en tematisk analys av tre centrala begrepp: säkerhet, handel och migration. Du kommer att studera dessa begrepp över tid och i olika internationella politiska och ekonomiska system. Bland annat kommer du under kursens gång att arbeta med frågor som rör säkerhet och säkerhetsstrategier för europeiska stater och institutioner, den europeiska finanskrisen och Europas förändrade roll i den globala politiska ekonomin, samt effekterna av den internationella migrationen på europeiska samhällen och stater.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett samhällsvetenskapligt ämne eller inom ett humanistiskt ämne eller motsvarande. Studenter som läst tre år på Juristprogrammet (med minst 180 hp, motsvarande en kandidatexamen) är också behöriga att söka kursen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Utöver ämneskunskapen gällande Europas roll i världen kommer du att
tillägna dig förmågan att kritiskt bedöma nyttan av olika teoretiska och
metodologiska ansatser och tillämpa begrepp på specifika empiriska
forskningsproblem. Du kommer även att utveckla dina färdigheter inom
akademiskt skrivande och öva på muntliga presentationer.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer och skriftliga uppgifter.