Länkstig

Etik, teologi och samhälle

Kurs
RT2312
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Vad är rätt och fel, gott och ont? Vad är det som historiskt har format
våra föreställningar? Hur formas individer och samhällen moraliskt och
hur kan man argumentera i etiska frågor?

I den här kursen kommer vi att
studera hur ledande företrädare inom kristna teologiska traditioner
behandlar sådana frågor. Kursen fokuserar på centrala etiska verk och
diskuterar exempelvis bibeln och etiken, dygder och frågan om mänsklig
blomstring, samt möjligheten av en universell mänsklig etik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten