Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Engelska: Engelsk litteratur, litteraturkritik och teori

Kurs
EN2D12
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen består av två integrerade moduler som behandlar engelsk litteratur och litteraturkritik samt litteraturteori. Du studerar fyra områden med tre teorier från varje: historia, text, subjektivitet och kultur i en vid förståelse. I samband med teorierna läser du utvalda texter från olika perioder och genrer.

Om utbildningen

The two 7.5-credit modules “English Literature and Literary Criticism” and “Literary Theory” are integrated for teaching purposes, though each is examined separately. The integrated course is an introduction to major theories in current literary scholarship. There are four major areas, with three theories represented in each: history, text, subjectivity, and culture in a broad sense. The theories are studied in relation to literary texts selected from various periods and genres.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

A Bachelor of Arts Degree or equivalent with 90 credits (in depth) pass grade in English including a literary research essay, or equivalent foreign degree. Written proficiency within the In-depth Undergraduate Course, IELTS 7.5 no part under 6.5 or TOEFL 625, TWE score 5.5 must be included.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…