Länkstig

En introduktion till det svenska skol- och utbildningssystemet

Våren 2023 erbjuder Göteborgs universitet en kurs om det svenska skolsystemet till lärare från Ukraina.