Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ekonomisk geografi - ett tidsperspektiv

Kurs
EKG104
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.  

Kursinnehåll

I kursen introduceras centrala begrepp och teorier inom evolutionär ekonomisk geografi. Teorier om bland annat historiens betydelse, regional diversifiering, regionalt stigberoende och regionala resursbaser behandlas och diskuteras. Genom grupparbete där begrepp och teorier från evolutionär ekonomisk geografi appliceras på analysen av en fritt vald region i de nordiska länderna, innefattar kursen en praktisk tillämpning av ekonomisk-geografiska frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler