Länkstig

Digitalisering och styrning

Kurs
FEK210
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Om digitalisering och styrning

Digital teknik förändrar idag förutsättningarna för de flesta verksamheter. Det finns därför ett stort behov av att skapa sig en förståelse för de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär. Kursen syftar till att öka förståelsen för vad digitalisering innebär för organisationer samt för olika trender som kan kopplas till utvecklingen av digital teknik. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller två delkurser. Den första delkursen läses av samtliga studenter och under delkurs två får du välja mellan två olika tillämpningsområden. 

Digitalisering och styrning, 7,5 hp

Den första delkursen handlar om hur digitalisering och informationssystem påverkar en organisations inre och yttre effektivitet. 

Delkurs 2, 7, 5 hp

Under den andra delkursen får du välja en av följande kurser:

  • Logistik, 7,5 hp
    Delkursen tar upp tillämpningar av informationsteknik (IT) inom logistikområdet.
  • Ekonomistyrning, 7,5 hp
    Delkursen handlar om avancerade ekonomistyrningslösningar i moderna miljöer.

Färdigheter

Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap om olika typer av affärssystem. Du kommer också att ha en förståelse för hur den organisatoriska styrningen påverkas av digitaliseringen samt den komplexitet som är kopplad till värdering och implementering av informationssystem. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler