Bild
Länkstig

Digital innovation i sport

Kurs
TIA161
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-18752
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

De senaste åren har inneburit en drastisk utveckling vad gäller digitalisering inom sport. Användningen av digital teknik inom sport påverkar hur vi kan organisera och hantera idrottslag, få tillgång till sportinformation och designa nya idrottsredskap. Digitaliseringen har även skapat nya sporter, exempelvis e-Sports, som har stora konsekvenser för uppfattningen om vad sport är och hur sport utövas. Utvecklingen med analytisk teknik för att stödja prestandaförbättring har också intensifierats med hjälp av digitaliseringen.

Den här kursen ger dig tillfälle att förvärva och tillämpa kunskap om digitalisering i sport som generellt samhällsfenomen och professionaliserad specialiserad verksamhet. Efter kursen kommer du ha förmåga att analysera, värdera och förklara hur digitalisering påverkar och utvecklar olika sporter. Kursen ges på engelska.

Flexibilitet med distans eller campusbaserat

Det finns stora möjligheter att delta i kursen på det vis som passar dig. Du kan följa kursen synkront, med föreläsningar och seminarier online, eller ta del av innehållet asynkront, när du har tid. Det finns också campusbaserade aktiviteter för de studenter där detta önskas. Det finns möjlighet att anpassa kursens tempo efter dina egna förutsättningar. På det viset är det möjligt att genomföra kursen vid sidan av andra aktiviteter, som elitidrott, arbete eller andra studier.

Bredd av infallsvinklar

I kursen kommer du bland annat få inblick i hur digitala teknologier har  påverkat konditionsidrotter som löpning, cykling och längdskidåkning men också traditionella lagidrotter som fotboll och ishockey. Fokus kommer också läggas på nya teknologier och plattformar.

De perspektiv som kommer att behandlas, litteratur och gästföreläsare i kursen är valda utifrån en strävan att erbjuda en bredd av infallsvinklar som är inkluderande och jämställda.

Undervisningen sker på både engelska och svenska. 

Vill du veta mer om sport och digitalisering redan nu? Passa då på att följa podden Sport + Digitalisering. Gå till podden (extern länk).

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.