Bild
Foto: Markus Spiske
Länkstig

Demokratiers prestationsförmåga

Kurs
SK2211
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17654
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen tar sig an frågor som demokratiska staters förmåga till önskvärda utfall på olika samhällsområden. Fokus är frågor som exempelvis hur och varför demokratiska stater lyckas eller misslyckas att till exempel bekämpa korruption och öka invånarnas välbefinnande. Du studerar också vilka konsekvenser demokratiers prestationsförmåga har för medborgarnas attityder till och stöd för demokratin.

Om utbildningen

Kursen undersöker faktorer som kan förklara variationen mellan länder vad gäller demokratiers prestationsförmåga, samt vilka konsekvenser detta får. Kursen tar upp hur institutionella skillnader mellan demokratiska stater kan kopplas till utfall på olika områden; exempelvis mänskligt välbefinnande, korruption, hållbara offentliga finanser, etcetera.

Kursen har alltså fokus på den politiska styrningens kvalité och på frågor om varför och hur demokratiska stater lyckas eller misslyckas på dessa områden – snarare än på frågor som hanterar vad demokrati är, övergång till demokrati, eller demokratins fortlevnad. I kursen studerar du också vilka följder demokratiers prestationsförmåga kan få för medborgares attityder och stödet för demokratin.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt på minst 30 högskolepoäng (hp) på kurser på avancerad nivå i statsvetenskap eller minst 30 högskolepoäng från kurser på ett av programmen Masterprogrammet i europastudier eller Masterprogrammet i international administration and global goverance, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan kombineras med fler fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.