Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bevarandebiologi och populationsgenetik

Kurs
BIO418
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11253

Kort om kursen

Förlust av biologisk mångfald orsakas ofta av mänskliga aktiviteter som påverkar arters ekologi, t.ex. habitatförändringar, överexploatering och spridning av främmande arter.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig om hur man kan använda populationsgenetiska metoder för att bevara biologisk mångfald på population, art och ekosystemnivå.

Om utbildningen

Teknikutvecklingen inom DNA-sekvensering och genomik har revolutionerat biologin, och idag används populationsgenetiska och genomiska data till att studera och analysera många frågeställningar inom ekologi och naturvård. Kursen ger inblick i dessa metoder, och hur de idag används inom forskningen och kan tillämpas i förvaltning av populationer, arter och ekosystem.

  • Kursen behandlar följande moment:
  • Betydelse av biologisk mångfald på populations-, art- och ekosystemnivå
  • Hot mot, och skydd av, biologisk mångfald
  • Genetik och bevarandebiologi
  • Populationsgenetiska begrepp och metoder
  • Modern DNA-teknik och bioinformatik
  • Aktuella problemställningar inom bevarandebiologi såsom: förvaltning och restaurering av skattade och odlade arter, identifiering och övervakning, rödlistning, inavel och demografi, invasiva arter, klimatförändringar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. För alla tre alternativ krävs minst en godkänd fördjupningskurs i biologi, 15hp, samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar samt obligatoriska litteraturseminarier, datorövningar och projektarbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Zoologen (Medicinaregatan 18A).