Länkstig

Bevarandebiologi och populationsgenetik

Kurs
BIO418
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21269
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

Förlust av biologisk mångfald orsakas ofta av mänskliga aktiviteter som påverkar arters ekologi, t.ex. habitatförändringar, överexploatering och spridning av främmande arter.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig om hur man kan använda populationsgenetiska metoder för att bevara biologisk mångfald på population, art och ekosystemnivå.

Om utbildningen

Teknikutvecklingen inom DNA-sekvensering och genomik har revolutionerat biologin, och idag används populationsgenetiska och genomiska data till att studera och analysera många frågeställningar inom ekologi och naturvård. Kursen ger inblick i dessa metoder, och hur de idag används inom forskningen och kan tillämpas i förvaltning av populationer, arter och ekosystem.

  • Kursen behandlar följande moment:
  • Betydelse av biologisk mångfald på populations-, art- och ekosystemnivå
  • Hot mot, och skydd av, biologisk mångfald
  • Genetik och bevarandebiologi
  • Populationsgenetiska begrepp och metoder
  • Modern DNA-teknik och bioinformatik
  • Aktuella problemställningar inom bevarandebiologi såsom: förvaltning och restaurering av skattade och odlade arter, identifiering och övervakning, rödlistning, inavel och demografi, invasiva arter, klimatförändringar.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkända baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande,  Alternativ 2: Genomgångna kurser i de två första åren på kandidatprogram i marina vetenskaper, Göteborgs universitet, varav minst 90 hp skall vara godkända, eller motsvarande. Alternativ 3: Godkända kurser inom det första året på det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i miljövetenskap, Göteborgs Universitet, samt ytterligare en 15 hp baskurs i biologi, eller motsvarande. För alla tre alternativen krävs dessutom minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar samt obligatoriska litteraturseminarier, datorövningar och projektarbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).