Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Befolkning, migration och städer

Kurs
KGG105
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-18313
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen behandlar städers framväxt, bebyggelseutveckling, stadens
struktur och markanvändning. Fokus ligger på människans roll, exempelvis
genom att problematisera kategorier såsom genus, klass och etnicitet.
Viktiga begrepp är befolkning, rörlighet, globalisering, migration,
segregering och urbanisering. Genomgripande för hela delkursen är att
den fokuserar på olika skalor, allt från lokala och regionala exempel
till nationella och globala tendenser. Delkursen har också en explicit
koppling till hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030.

Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier samt en övningsuppgift.
Genom ett övningsmoment förenas de teoretiska kunskaperna med en
praktisk verklighet. Föreläsningarna behandlar dels befolkningsgeografi,
dels urbangeografi/stadsgeografi. Inom befolkningsgeografi behandlas
grundläggande demografi och befolkningsutvecklingsfrågor, migration och
migrationsteorier samt aktuella befolkningsfrågor. Inom urbangeografi
behandlas städernas historiska utveckling, urbaniseringsprocesser och
urbana funktioner samt aktuella urbangeografiska frågor och problematik,
inklusive ett fokus på urbaniseringstendenser i det Global Syd.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler