Bild
Länkstig

Befolkning, migration och städer

Kurs
KGG105
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen behandlar städers framväxt, bebyggelseutveckling, stadens
struktur och markanvändning. Fokus ligger på människans roll, exempelvis
genom att problematisera kategorier såsom genus, klass och etnicitet.
Viktiga begrepp är befolkning, rörlighet, globalisering, migration,
segregering och urbanisering. Genomgripande för hela delkursen är att
den fokuserar på olika skalor, allt från lokala och regionala exempel
till nationella och globala tendenser. Delkursen har också en explicit
koppling till hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030.

Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier samt en övningsuppgift.
Genom ett övningsmoment förenas de teoretiska kunskaperna med en
praktisk verklighet. Föreläsningarna behandlar dels befolkningsgeografi,
dels urbangeografi/stadsgeografi. Inom befolkningsgeografi behandlas
grundläggande demografi och befolkningsutvecklingsfrågor, migration och
migrationsteorier samt aktuella befolkningsfrågor. Inom urbangeografi
behandlas städernas historiska utveckling, urbaniseringsprocesser och
urbana funktioner samt aktuella urbangeografiska frågor och problematik,
inklusive ett fokus på urbaniseringstendenser i det Global Syd.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Rekommenderad studiegång

Kursen är obligatorisk för kandidatexamen i kulturgeografi och ingår
i vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med fördjupning inom
samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler