Bild
Pojkens finger möter robotens finger
I mötet mellan människa och teknik
Foto: Selimaksan/iStockphoto
Länkstig

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, AI, är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, så som igenkänning, resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem. Det ger en värld av helt nya möjligheter, men också nya utmaningar – där de befintliga sätten att arbeta, förstå och kommunicera förändras.