Länkstig

Ämneslärarexamen för dig med minst 8 års lärarerfarenhet inom VAL

Vid Göteborgs universitet erbjuds Inom Vidareutbildning av lärare (VAL) möjligheten att studera mot en ämneslärarexamen inom en mängd olika ämnen.

Du som har arbeta som lärare i minst åtta läsår har möjlighet att läsa en kortare variant av en ämneslärarutbildning. För att kunna antas mot ovanstående examina krävs att du,

 • har arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska ha varit anställd som lärare och undervisat i det ämne/ämnen och årskurser som den sökta examen avser. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget
 • För sökande till vårterminer med start i januari gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april året innan. För sökande till höstterminer med start i augusti/september gäller att de åtta åren ska vara intjänade före den 15 oktober året innan.
 • är verksam som lärare i det ämne/ämnen och årskurser som den sökta examen avser den termin studierna påbörjas.

Hur många högskolepoäng du behöver studera om du antas till utbildningen beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Kurser inom de lärarförberedande delarna av utbildningen ges vanligtvis på halvfart och med flexibla studieformer. Kompletterande ämnesstudier kan innebära campusförlagda helfartsstudier.

Ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen i VAL vid Göteborgs universitet:

 • Arabiska
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Filosofi
 • Franska
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Idrott-och hälsa
 • Japanska
 • Juridik
 • Kemi
 • Kinesiska

 • Latin
 • Matematik
 • Musik
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Religion
 • Ryska
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Sociologi
 • Spanska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teater
 • Teknik
 • Tyska

I VAL vid Göteborgs universitet kan du inte läsa mot en examen i så kallade vissa ämnen.

Se vilka ämnen detta gäller

Du kan endast läsa mot en ämneslärarexamen i språk som ges upp till 90 hp vid Göteborgs universitet.

Se vilka språk detta gäller