Bild
Garnystan och en virkad kanin
Länkstig

Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan

Kurs
SLF10G
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-50050
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din ämnesdidaktiska kompetens gällande grundskolans slöjdämne. Den vänder sig i första hand till dig som redan har ämnes- och hantverkskunskaper, men som saknar ämnesdidaktisk utbildning i slöjdämnet.
Observera att du inom kursen förväntas genomföra fyra obligatoriska heldagar per termin på plats i Göteborg.

Om utbildningen

Kursen ges på kvartsfart distans och har 4 fysiska träffar per termin på campus i Göteborg.

Inom ramen för kursen kommer du få möjlighet att fördjupa dig i planering och organisation samt hur du kan leda och följa upp undervisning i grundskolans slöjdämne i relation till målen i läro- och kursplan. Under kursen gång kommer fyra större teman att behandlas; styrdokument, elevers lärande i slöjd, slöjdlärarrollen samt bedömning och betyg. Även genusaspekter och slöjdämnets utveckling kommer att belysas.

Som utgångspunkter i våra teman kommer vi att använda oss av aktuella styrdokument, forskningsresultat, utvärderingsbilder samt dina och dina medstuderandes egna erfarenheter.

Observera att kursen inte per automatik leder till behörighet som slöjdlärare. Vill du veta hur kursen kan vara en del av studierna som leder till behörighet att undervisa i slöjd på grundskolan, ber vi dig kontakta en studievägledare i slöjdämnet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %), högskolepoäng från konstnärlig utbildning eller från Lärarutbildning (33 %), max 165 hp.