Bild
Garnystan och en virkad kanin
Länkstig

Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan

Kurs
SLF10G
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din ämnesdidaktiska kompetens. Den vänder sig i första hand till dig som redan har ämnes- och hantverkskunskaper, men som saknar ämnesdidaktisk utbildning i slöjdämnet.

Om utbildningen

Inom ramen för kursen kommer du få möjlighet att fördjupa dig i planering och organisation samt hur du kan leda och följa upp undervisning i grundskolans slöjdämne i relation till målen i läro- och kursplan. Under kursen gång kommer fyra större teman att behandlas; styrdokument, elevers lärande i slöjd, slöjdlärarrollen samt bedömning och betyg. Även genusaspekter och slöjdämnets utveckling kommer att belysas.

Som utgångspunkter i våra teman kommer vi att använda oss av aktuella styrdokument, forskningsresultat, utvärderingsbilder samt dina och dina medstuderandes egna erfarenheter. Kursen ges på kvartsfart distans och du kan räkna med ca 4 fysiska träffar per termin.

Observera att kursen inte per automatik leder till behörighet som slöjdlärare. Vill du veta hur kursen kan vara en del av studierna som leder till behörighet att undervisa i slöjd på grundskolan, ber vi dig kontakta en studievägledare i slöjdämnet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna