Bild
Länkstig

Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin

Kurs
AE2030
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22054
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen består av en serie seminarier/föreläsningar med fokus på teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin. Vi behandlar central teoribildning och metodik, dessas historiska bakgrund samt roll i debatter inom andra discipliner. Du lär du identifiera och formulera vetenskapligt relevanta frågeställningar samt utvärdera tillämpliga metoder och teoribildning. Under kursen utför du ett enskilt skriftligt arbete i vilket någon eller några av de teman som berörs under kursen – exempelvis teoriers och metoders samtidspolitiska dimensioner – tillämpas i bearbetning av en vetenskaplig frågeställning eller ett vetenskapligt problem. Arbetet redovisar du under ett avslutande seminarium. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudområde (90 hp).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.