Bild
Person skriver på en bärbar dator
Foto: Kaitlyn Baker/Unsplash
Länkstig

Verifiera examensbevis och studiemeriter

På den här sidan hittar du information om hur du verifierar examina och studiemeriter från Göteborgs universitet via Ladok. Ladok är ett studiedokumentationssystem som används av 40 svenska universitet och högskolor.

Digitala examensbevis

Digitala examensbevis är elektroniskt stämplade eller elektroniskt signerade för att styrka deras äkthet. För att du som mottagare ska kunna verifiera ett digitalt examensbevis från en student behöver du först ladda ner dokumentet. I dokumentet med examensbeviset finns en länk till en verifieringstjänst där du kan kontrollera att dokumentet är äkta.

Verifiera digitalt examensbevis utfärdat från och med 1 januari 2024

Verifiera digitalt examensbevis utfärdat före 1 januari 2024 (Comfact)

Kontrollera information om examen

Du som har behov av att kontrollera en persons utfärdade examen kan med hjälp av en kontrollkod och berörd persons personnummer få tillgång till information om utfärdad examen och dess ingående meriter. Kontrollkoden behöver personen själv förmedla till dig.

Kontrollera information om examen (student.ladok.se)

Kontrollera intyg

I studiedokumentationssystemet Ladok kan studenter själva ta fram intyg som går att verifiera. Använd koden längst ner på intyget för att visa originalet på skärmen.

Kontrollera intyg i Ladok (student.ladok.se)