Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

FYS Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Bakom satsningen står Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) som beviljat medel för forskarskolan.

Utlysningen har öppnat 

Vi söker dig som arbetar inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd eller äldreomsorg och vill forska på halvtid. Ansökningsperioden pågår mellan 1 december 2020 och 1 mars 2021.

Sök som doktorand i socialt arbete för halvtidsstudier till Licentiatexamen

Mer information om att ansöka

Syftet med forskarskolan

Forskarskolan är del i forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Tanken är att forskarskolan ska främja klient- och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. 

Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Den första antagningsomgången fokuserar barn, unga och familj. Den andra antagningen har inriktning mot omsorg, äldre och funktionshinder.

Studier och antagning

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. 

Vid denna sista antagning välkomnas ansökningar inom alla socialtjänstens verksamhetsområden. Forskarskolan ser gärna att den eller de studier som föreslås i ansökan har en tydligt uttalad praktikrelevans.

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare i sitt arbete inom socialtjänsten. Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen, samt anställning i socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i socialt arbete inom den nationella forskarskolan för tillämpad välfärdsforskning, 120 högskolepoäng

Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetssnämnden.

I studieplanen kan du finna information om:

  • Mål för forskarutbildningen i socialt arbete
  • Behörighet och förkunskapskrav
  • Antagning och urval av forskarstuderande
  • Utbildningens innehåll och uppläggning
  • Handledning

Forskarskolans ambassadörer vid Göteborgs universitet bjuder in till ett kort informationstillfälle

Nu bjuder forskarskolans ambassadörer vid Göteborgs universitet, Mikaela Starke och Monica Nordenfors, in till ett kort informationstillfälle med möjlighet att ställa frågor som rör forskarskolan.

Vi vill informera om att den sista utlysningen till  Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) öppnar den 1 december 2020. Ansökan stänger den 1 mars 2021 och tolv platser kommer att lysas ut där forskningsprojekt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden välkomnas. De som kan söka till forskarutbildningen ska vara anställda inom socialtjänsten samt ha en magister- eller masterexamen, eller motsvarande. För mer information om hur socialtjänst definieras samt exakta behörighetskrav, vänligen se denna länk. Forskarstudierna startar till höstterminen 2021.

Syftet med forskarskolan är att bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten och att stärka kopplingen mellan universitet och socialtjänst, för att på så sätt öka förutsättningarna för praktiknära forskning. Studierna bedrivs på deltid under fyra år och utmynnar i en licentiatexamen. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet, och svara mot behov som finns i praktiken.

Under 2019 och 2020 har två antagningar till FYS genomförts, där Göteborgs Stad deltar med tre medarbetare och Svenljunga kommun med en medarbetare. Exempel på andra kommuner som deltar i forskarskolan är Karlskrona, Jönköping, Nybro och Lund. Några av forskningsprojekten som bedrivs inom forskarskolan går det att läsa mer om här.

Forskarskolan drivs i nära samarbete med de deltagande kommunerna och kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning är hörnstenar i forskarskolans verksamhet. Genom deltagandet får hela arbetsplatsen kontinuerlig tillgång till den kunskap som produceras inom forskarskolan men också kunskap kring hur forskning bedrivs.

Vi som arbetar med att sprida information om FYS vill bjuda in dig som är intresserad av att söka till   och dig som representerar arbetsgivaren eller båda, till en webbaserad informationsträff, där det finns flera tider att välja på enligt nedan:

För att delta behöver du zoom-mötesklient, som går att ladda ner här: https://zoom.us/download

Mötestider:

 9 december, kl. 16.15 - 17

9 december kl. 17.15 - 18

20 januari kl. 16.15-17

28 januari kl. 16.15-17

11 februari kl. 16-18, feedback på forskningsplan som skickas in i förväg

Anmäl dig och skicka in forskningsplan till forskarskolans koordinator Sofia Rydh på sofia.rydh@soch.lu.se, så får du länken till den informationsträffen som du anmält dig till.

För ytterligare information se forskarskolans hemsida
https://forskarskolanfys.se/ samt Facebooksida https://www.facebook.com/forskarskolanfys/

Hälsningar

Monica Nordenfors & Mikaela Starke

Ambassadörer för forskarskolan för yrkesverksamma i socialt arbete (FYS)

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

 

 

 

 

Video (04:21)
Film om forskarskolan

Kontaktpersoner

Anette Skårner

anette.skarner@socwork.gu.se

 031-786 1605

Mikaela Starke

mikaela.starke@socwork.gu.se, 

031-786 1887

Monica Nordenfors

monica.nordenfors@socwork.gu.se, 

031-786 5790