Göteborgs universitet
Länkstig

FYS Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Bakom satsningen står Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) som beviljat medel för forskarskolan.

Syftet med forskarskolan

Forskarskolan är del i forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Tanken är att forskarskolan ska främja klient- och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. 

Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Den första antagningsomgången fokuserar barn, unga och familj. Den andra antagningen har inriktning mot omsorg, äldre och funktionshinder.

Studier och antagning

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. 

Vid denna sista antagning välkomnas ansökningar inom alla socialtjänstens verksamhetsområden. Forskarskolan ser gärna att den eller de studier som föreslås i ansökan har en tydligt uttalad praktikrelevans.

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare i sitt arbete inom socialtjänsten. Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen, samt anställning i socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i socialt arbete inom den nationella forskarskolan för tillämpad välfärdsforskning, 120 högskolepoäng

Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetssnämnden.

I studieplanen kan du finna information om:

  • Mål för forskarutbildningen i socialt arbete
  • Behörighet och förkunskapskrav
  • Antagning och urval av forskarstuderande
  • Utbildningens innehåll och uppläggning
  • Handledning