Göteborgs universitet
Bild
Ungdomar umgås
Foto: iStock
Länkstig

Mitt val - min väg!

Mitt val - min väg! är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram för ungdomar i åldern 15-20 som befinner sig i samhällsvård, som till exempel familjehem, HVB-hem och institutionsplacering. Programmet syftar till att stödja unga personer i övergången från samhällsvård till ett självständigt liv.

Varför Mitt val - min väg! ?

Tonårstiden karakteriseras av utveckling inom en rad olika områden - biologiskt, psykologiskt och socialt. Flera viktiga milstolpar i utvecklingen ska klaras av, till exempel att fullgöra skolgången. Ungdomar som placerats i samhällsvård uppnår inte alltid de viktiga milstolparna under tonåren. De saknar ofta många av de färdigheter som behövs för att kunna ta sig igenom tonårstiden och möta vuxenlivet på ett bra sätt.

Vad innehåller Mitt val - min väg! ?

Programmet har tre huvudområden: utbildning och anställning, positiva rutiner samt hjälpsökande beteende. Dessa tre huvudområden arbetas med för att nå målet att ungdomar ska ha ett liv fritt från substansbruk och kriminalitet.  

Under den cirka åtta månader långa behandlingstiden genomgår ungdomarna olika aktiviteter som syftar till att de ska lära sig viktiga färdigheter, som till exempel problemlösningsstrategier, stresshantering, nätverksbyggande och kommunikationsstrategier. Färdigheter som funge­rar som skyddsfaktorer i övergången från samhällsvård.

Ungdomarna utvecklar också självbestämmande färdigheter för att att uppnå sina självdefinierade mål, till exempel genom att samarbeta med andra och ta hand om sig själva.

Fungerar Mitt val - min väg! ?

Mitt val - min väg! har utvecklats i samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och Lunds universitet, tillsammans med socialsekreterare, ungdoms-behandlare, verksamhetsutvecklare och enhetschefer i Stockholms stad.

Programmet är uppbyggt utifrån forsknings- och praktikbaserade lärdomar om målgruppens behov, organisatoriska möjligheter och begränsningar, samt den forskning som finns om verkningsfulla arbetssätt - detta för att uppnå just de mål som ligger till grund för Mitt val - min väg!

Under perioden 2022 – 2024 kommer Mitt val - min väg! att effektutvärderas. I dagsläget har projektet fått 15 miljoner kronor i social investerings- och forskningsanslag för att utvärdera om det fungerar som det är avsett.

 

Vill bara säga hur extremt bra det är att ni tar upp detta! Har själv gått från att inte ha några framtidsplaner, inget intresse för skola, till att faktiskt vilja något. Så stöd inför ett eget boende är
groteskt viktigt att ta fram!

/Ungdom som deltog i förstudien

 

Vill du erbjuda Mitt val - min väg! ?

Vi önskar komma i kontakt med kommuner och andra organisationer som är intresserade av att erbjuda denna insats till målgruppen, för att på så vis utveckla kunskapen om hur unga människor kan förberedas för att lämna samhällsvård.

Kommuner som ingår i projektet får möjlighet till kostnadsfri utbildning, material och certifiering.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om Mitt val - min väg! och hur vi kan samarbeta med er verksamhet.  

Erbjud Mitt val - min väg!

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om Mitt val - min väg! och hur vi kan samarbeta med er verksamhet.

Tina Olsson, forskare, 0709 - 42 03 71, tina.olsson@socwork.gu.se
Therése Skoog, forskare, 031-786 69 37, therese.skoog@psy.gu.se
Martin Bergström, forskare, 046 222 98 25, martin.bergstrom@soch.lu.se

 

Utbildningstillfällen Mitt val - min väg!

Nästa utbildning i Mitt val-min väg! planeras till 3-4 oktober 2022.

Nästa booster-utbildning planeras till 15 december 2022 kl 9-12.