University of Gothenburg
Breadcrumb

Other Reports and Books

Below is a list of other reports and books listed yearly in descending order.

2022

Report
Larsson, G., Sorgenfrei, S., Lindström, J. & Sandberg, L. (2022). Koranbränningar i Malmö och Stocholm. En rapport om polisens arbete med fokus på samverkan med muslimska trossamfund. Stockholm: IMS

Chapter in a book
Larsson, G.  & Mattsson, C. (2022). Social work as a tool for countering violent extremism in Sweden. I L Robinson (Ed.), Radicalization, extremism and social work practice among (minority) Muslim youth in the West. London: Routledge

Chapter in a book
Mattsson, C. (2022). Caring for and containing the hateful other. Schools’ strategies to deal with students with neo-Nazi convictions. I J. Hardie-Bick & S. Scott (Eds.), Ex-treme identities and transitions out of extraordinary roles. London: Palgrave

Book
Mattsson, C. & Johansson, T. (2022). Radicalization and disengagement in Neo-Nazi movements: Social psychological perspectives. London: Routledge

Report
Sivenbring, J. & Svanberg, M. (2022). Vi har en plan. Sveriges Kommuner & Regioner.

2021

Book
Mattsson, C. & Johansson, T. (2021). Life trajectories into and out of contemporary Neo-Nazism: Becoming and unbecoming the Hateful Other. London: Routledge

2020

Book
Larsson, G., Sorgenfrei, S. & Viklund, T. (2020). Migration, religion och polisärt arbete. Lund: Studentlitteratur

Chapter in a book
Mattsson, C. (2020). De hatade barnen. I Mårtens, Y. Vi måste börja med barnen. Stockholm: Ordfront förlag

Book
Mattsson, C. & Johansson, T. (2020). Den hatfulle andre. Vägar in i och utifrån nynazistiska rörelser. Göteborg: Korpen

Chapter in a book
Sivenbring, J. & Mellander, E. (2020). Alt-right - En guide för "Normies". I Ranstorp, M. & Ahlin, F. (Red.) Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern - en studie om den svenska radikalnationalistiska miljön, Stockholm. Försvarshögskolan. 279–307

2019

Article in a book
Mattsson, C. (2019). Empatisk nyfikenhet – att bemöta intolerans, hat och extremism i klassrummet. Oslo: HL-Senter

Chapter in a book
Sivenbring, J. (2019). Democratic Dilemmas in Education Against Violent Extremism. I Lunneblad, J. (red.), Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth. 173-186.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-18605-0_12

Book
Sivenbring, J. & Andersson Malmros, R. (2019). Mixing Logics. Multiagency Approaches for Countering Violent Extremism. Göteborgs Universitet. Segerstedtinstitutet.

2018

Report
Sivenbring, J. (2018). Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism. Barnombudsmannen

Report
Sivenbring, J. (2018). Utslag av oro. En analys av Rädda Barnens orostelefon om radikalisering. Segerstedtinstitutets rapportserie.

2017

Other
Andersson, R. (2017). Samverkan i demokratins försvar. En studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism (external link). Göteborg: Förvaltningshögskolan

Other
Andersson Malmros, R., & Mattsson, C. (2017). Från ord till handlingsplan. En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism (external link). [From words to action plans. A report on municipal action plans against violent extremism]. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Report
Sivenbring, J. (2017). Demokratiseringens dilemman i de nordiska handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism. Segerstedtinstitutets rapportserie.

2016

Other
Sivenbring, J. (2018). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av projekt som beviljats bidrag år 2015 av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (external link). MUCF.