Göteborgs universitet
Länkstig

Pan-Nordic and Transnational Dimensions of Nordic Right-Wing Extremism 2020-2022

I detta projekt utforskar ett forskarteam från Danmark, Finland, Norge och Sverige hur den högerextrema miljön i Norden är sammanbunden. Projektet fokuserar nordisk högerextremism ur ett historiskt perspektiv, sammanbundenheten och hotet från samtida högerextremism och strategier och insatser för att förebygga högerextremism. Projektet kommer bidra med ny kunskap om den transnationella högerextremismen till forskarsamhället och med insikter som kan förbättra beslutsfattande om hur högerextremism kan motverkas.

Finansierat av Nordiska ministerrådet