Göteborgs universitet
Bild
Illustrationsbild för SciLifeLab Day Gothenburg
Länkstig

SciLifeLab Day Göteborg 2023

Det här evenemanget är en kick-off för det nationella SciLifeLab-sätet i Göteborg. Lär dig mer om de tjänster och möjligheter som erbjuds från SciLifeLab, både nationellt och lokalt, och hur du kan delta i aktiviteterna!

SciLifeLab Day – Göteborg

Datum: 17 april 2023
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg
Sista anmälningsdag: April 5

Välkommen till SciLifeLab-dagen i Göteborg! Dagen riktar sig till alla forskare i Göteborgsområdet och i resten av Sverige och blir en kick-off för öppnandet av SciLifeLabs site i Göteborg. Passa på att få inblick i de tjänster och möjligheter som erbjuds, både nationellt och lokalt, inom forskningsinfrastrukturens enheter. Utöver våra kapaciteter inom Precisionsmedicin, Laboratorieberedskap för pandemier och Planetär Biologi, kommer vi också presentera Data Centres tjänster, det nationella programmet Data Driven Life Science (DDLS) och mycket mer.

Utställning, postersession och mingel

Ta tillfället i akt att diskutera med experterna från de olika infrastrukturenheterna hur du kan implementera SciLifeLabs avancerade teknologier för just dina projekt! Du kan antingen visa din egen forskning i en poster eller bara besöka personerna från infrastrukturenheterna vid deras utställningar och postrar för att lära dig vilket forskningsstöd de kan erbjuda dig.

Program

Obs. Mötet kommer att vara på engelska

08:30   Kaffe & registrering

09:00   Plenumsession

 • 9:00 Välkomstord, Carina Mallard, Univ. of Gothenburg, and Ann-Sofie Cans, Chalmers Univ. of Technology
 • 9:10 "Overview of SciLifeLab: Technology- and data-driven life science", Olli Kallioniemi, Director SciLifeLab
 • 9:25 "SciLifeLab infrastructure in the overall infrastructure landscape in Sweden", Annika Jenmalm Jensen, Infrastructure Director SciLifeLab
 • 9:35 SciLifeLab Gothenburg – Site Presentation, Elisabet Carlsohn, Site Director, and Maria Smedh, Site Coordinator
 • 9:45 Presentation från en infrastrukturanvändare 1: "High-resolution NMR Spectroscopy reveals the activation and allosteric regulation of the pro-apoptotic HtrA2 protease", Björn Burmann, Univ. of Gothenburg
 • 10:05 Presentation från en infrastrukturanvändare 2: "The fecal metabolome as a biomarker for gastrointestinal diseases", Lena Öhman, Univ. of Gothenburg

10:25   Kafferast

11:00   Fortsatt plenum

 • 11:00 "SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS)", Margit Mahlapuu, Univ. of Gothenburg
 • 11:10 "National services for data and bioinformatics within DDLS and SciLifeLab", Stephan Nylinder, NBIS, and Sara El-Gebali, SciLifeLab Data Centre

 • 11:30 DDLS Data Science Nodes, Thomas Svensson, NBIS/Chalmers Univ. of Technology
 • 11:40 Presentation från en infrastrukturanvändare 3: "Spatial multiomic studies of the human thymus", Viktoria Hennings, Univ. of Gothenburg
 • 12:00 Presentation från en infrastrukturanvändare 4: "Mucin utilization by gut microbiota - recent advances on characterization of key enzymes", Ana Sofia de Jesus Vaz Luis, Univ. of Gothenburg
 • 12:20 Training Hub & DDLS Research School, PhD and PostDoc program,  Jessica Lindvall, NBIS, and Ulrika Wallenquist, SciLifeLab/Uppsala universitet
 • 12:40 Presentation från en infrastrukturanvändare 5: "In vivo imaging of brain function in zebrafish", Lars Westberg, Univ. of Gothenburg

13:00   Lunch

14:00   Parallela sessioner för kapaciteterna (se detaljerat program nedan)

 • Laboratorieberedskap för pandemier
 • Planetär Biologi
 • Precisionsmedicin

15:30    Utställning och postersession

Mingel, plockmat och dryck från kl 16:00 

~17:30     Slut på programmet

Program för parallella sessioner

Plats: Asien, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg

Program

14:00-14:15 "Welcome & Introduction of SciLifeLab Pandemic Preparedness Program, PLP"
Staffan Svärd, SciLifeLab Scientific Director

14:15-14:30 "Gothenburg Initiative for Pandemic Laboratory Preparedness (GILP)"
Magnus Lindh and Johan Ringlander, GU 

14:30-14:45 "Register-based large-scale national population study to monitor Covid-19 vaccination effectiveness and safety (RECOVAC)"
Fredrik Nyberg, GU

14:45-15:00 "Immune responses to COVID-19 vaccination in unexposed, previously infected and immunosuppressed individuals"
Anna Lundgren

15:00-15:20 "Panel discussion (what can be done in PLP nationally and in Göteborg)" 
Magnus Lindh, Fredrik Nyberg, Anna Lundgren, Staffan Svärd

15:20-15:30 Wrap up
Staffan Svärd, SciLifeLab Scientific Director


Kontaktperson:
SciLifeLab Operations Office
Alice Sollazzo, alice.sollazzo@scilifelab.uu.se

Plats: Sydamerika, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg

Program

14:00 - 14:30 Planetary Biology Capability: what it is and what is it for
Olga Vinnere Petterson, Stefan Bertilsson, PB Scientific leads

14:30 - 15:00 Plenary discussion - community input session
All participants

15:00 - 16:00 Time for personal consultations and meeting the capability leads

Plats: Wallenbergssalen, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg

Denna session kommer att introducera det senaste arbetet med att upprätta en SciLifeLab RoadMap för precisionsmedicin och andra pågående aktiviteter relaterade till precisionsmedicin vid SciLifeLab. Vi kommer också att få höra exempel på pågående precisionsmedicinsk forskning i Göteborg, samt diskutera lokala och nationella utmaningar på området och hur SciLifeLab kan bidra till att lösa dessa utmaningar.

Program

14.00-14.15 Introduction to Precision Medicine capability
Päivi Östling, Scientific Lead for Precision Medicine, SciLifeLab

14.15-14.30 Patient-tailored disease monitoring in acute myeloid leukemia
Linda Fogelstrand, Associate Professor and Senior Consultant, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

14.30-14.45 Tissue subtyping for treatment decision and future of clinical proteomics
Carina Sihlbom, Head of Proteomics Core Facility, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

14.45-15.30 Panel discussion - how can SciLifeLab contribute to precision medicine nationally and in Gothenburg?
Moderator: Åsa Johansson, Scientific Lead for Precision Medicine, SciLifeLab

 

Panelists

Linda Fogelstrand, Associate Professor and Senior Consultant, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Lars Ny, Associate Professor and Senior Consultant, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Lars Palmqvist, Professor and Senior Consultant, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, and Scientific Director at Clinical Genomics Gothenburg, SciLifeLab

Carina Sihlbom, Head of Proteomics Core Facility, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Per Sikora, Head of unit Bioinformatics and Data Centre, University of Gothenburg, and Head Engineer, Sahlgrenska University Hospital

SciLifeLab symbol

Programblad

Programblad med mer information för registrerade deltagare: SciLifeLab Day (gu.se)

Registreringen är stängd

SciLifeLab Days på andra sites 2023

Umeå, 11 september
Lund, 28 september
Linköping, 10 october