Göteborgs universitet
Bild
Illustrationsbild för SciLifeLab Day Gothenburg
Länkstig

SciLifeLab Day Göteborg 2023

Det här evenemanget är en kick-off för det nationella SciLifeLab-sätet i Göteborg. Lär dig mer om de tjänster och möjligheter som erbjuds från SciLifeLab, både nationellt och lokalt, och hur du kan delta i aktiviteterna!

SciLifeLab Day – Göteborg

Datum: 17 april 2023
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg
Sista anmälningsdag: April 5

Välkommen till SciLifeLab-dagen i Göteborg! Dagen riktar sig till alla forskare i Göteborgsområdet och i resten av Sverige och blir en kick-off för öppnandet av SciLifeLabs site i Göteborg. Passa på att få inblick i de tjänster och möjligheter som erbjuds, både nationellt och lokalt, inom forskningsinfrastrukturens enheter. Utöver våra kapaciteter inom Precisionsmedicin, Laboratorieberedskap för pandemier och Planetär Biologi, kommer vi också presentera Data Centres tjänster, det nationella programmet Data Driven Life Science (DDLS) och mycket mer.

Utställning, postersession och mingel

Ta tillfället i akt att diskutera med experterna från de olika infrastrukturenheterna hur du kan implementera SciLifeLabs avancerade teknologier för just dina projekt! Du kan antingen visa din egen forskning i en poster eller bara besöka personerna från infrastrukturenheterna vid deras utställningar och postrar för att lära dig vilket forskningsstöd de kan erbjuda dig.

Program

Obs. Mötet kommer att vara på engelska

08:30   Kaffe & registrering

09:00   Plenumsession

 • 9:00 Välkomstord, Carina Mallard, Univ. of Gothenburg, and Ann-Sofie Cans, Chalmers Univ. of Technology
 • 9:10 "Overview of SciLifeLab: Technology- and data-driven life science", Olli Kallioniemi, Director SciLifeLab
 • 9:25 "SciLifeLab infrastructure in the overall infrastructure landscape in Sweden", Annika Jenmalm Jensen, Infrastructure Director SciLifeLab
 • 9:35 SciLifeLab Gothenburg – Site Presentation, Elisabet Carlsohn, Site Director, and Maria Smedh, Site Coordinator
 • 9:45 Presentation från en infrastrukturanvändare 1: "High-resolution NMR Spectroscopy reveals the activation and allosteric regulation of the pro-apoptotic HtrA2 protease", Björn Burmann, Univ. of Gothenburg
 • 10:05 Presentation från en infrastrukturanvändare 2: "The fecal metabolome as a biomarker for gastrointestinal diseases", Lena Öhman, Univ. of Gothenburg

10:25   Kafferast

11:00   Fortsatt plenum

 • 11:00 "SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS)", Margit Mahlapuu, Univ. of Gothenburg
 • 11:10 "National services for data and bioinformatics within DDLS and SciLifeLab", Stephan Nylinder, NBIS, and Sara El-Gebali, SciLifeLab Data Centre

 • 11:30 DDLS Data Science Nodes, Thomas Svensson, NBIS/Chalmers Univ. of Technology
 • 11:40 Presentation från en infrastrukturanvändare 3: "Spatial multiomic studies of the human thymus", Viktoria Hennings, Univ. of Gothenburg
 • 12:00 Presentation från en infrastrukturanvändare 4: "Mucin utilization by gut microbiota - recent advances on characterization of key enzymes", Ana Sofia de Jesus Vaz Luis, Univ. of Gothenburg
 • 12:20 Training Hub & DDLS Research School, PhD and PostDoc program,  Jessica Lindvall, NBIS, and Ulrika Wallenquist, SciLifeLab/Uppsala universitet
 • 12:40 Presentation från en infrastrukturanvändare 5: "In vivo imaging of brain function in zebrafish", Lars Westberg, Univ. of Gothenburg

13:00   Lunch

14:00   Parallela sessioner för kapaciteterna (se detaljerat program nedan)

 • Laboratorieberedskap för pandemier
 • Planetär Biologi
 • Precisionsmedicin

15:30    Utställning och postersession

Mingel, plockmat och dryck från kl 16:00 

~17:30     Slut på programmet

Program för parallella sessioner

SciLifeLab symbol

Programblad

Programblad med mer information för registrerade deltagare: SciLifeLab Day (gu.se)

Registreringen är stängd

SciLifeLab Days på andra sites 2023

Umeå, 11 september
Lund, 28 september
Linköping, 10 october