Göteborgs universitet
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Vänner och stödjare

Högskolan för scen och musik kan glädja sig åt ett positivt och värdefullt samarbete med ett antal privatpersoner, stiftelser och företag. Med flera av dessa har vi ett fast samarbete som innebär årliga bidrag med såväl stipendiemedel till studerande som med stöd till vår verksamhet. Vi tackar följande:

Adlerbertska elevbostadsstiftelsen
Adlerbertska premiestiftelsen
Adlerbertska forskningsstiftelsen
Adlerbertska Hospitiestiftelsen
Artistens vänner
Birgitta Cleves och Einar Björkanders Stipendium
Carl Larssons stipendiefond vid Göteborgs universitet

Den norske foreningen Dovre og Sjømannskirken
Familjen Gustaf Tobisons stipendiefond

Fonden för musikutbildning i Göteborg

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse / Aurora Lillieros sångstipendium
Frimurare-barnhusdirektionen i Göteborg

Holger Gustafssons fond för stråkstuderande
Ingeborg och Roy Staremarks fond

Ingrid och Erland Glimstedts fond
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Kungl Musikaliska akademien
Lasse Lönndahls stipendiefond för musikdramatiska studenter

Makarna Voldrichs stiftelse för stråkutbildning i Göteborg

Marianne och Ary Paleys stipendiefond

McDsp, McDowell Signal Processing
SEB Private Banking
Stellan, Sten och Märta Hähnels minnesfond
Sten A Olssons stiftelse för vetenskap och kultur

Stiftelse till Robert Möllers minne för högre studier i violinspel
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål

Stiftelsen Bertha Neuberghs stipendiefond för konstnärlig utbildning

Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens minnesfond
Stiftelsen Erik och Lily Philipsons Minnesfond

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
Stiftelsen Hans J Krals minne

Stiftelsen Lars och Yvonne Gurmunds stipendiefond

Stiftelserna Theodor och Hanne Mannheimers fonder

Vänersborgs söners gille
Willinska stiftelsen