Länkstig

Villkor och behandling av personuppgifter för annonsportalen

I Göteborgs universitets annonsportal är företag, offentlig verksamhet och organisationer välkomna att kostnadsfritt annonsera praktikplatser, förslag på examensarbete/uppsatsämne, tillsvidareanställningar och extrajobb till studenter och alumner.

Behandling av personuppgifter för annonsportalen

När du skickar in din annons för publicering samtycker du till Göteborgs universitet får behandla, lagra och publicera de personuppgifter du lämnat i annonsportalens registreringsformuläret enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Göteborgs universitet registrerar inga andra uppgifter än de du själv anger i formuläret, som finns i Göteborgs universitets CRM-databas i alumnsystemet. Uppgifterna behandlas endast av behöriga medarbetare vid Göteborgs universitet och kommer inte att säljas eller lämnas vidare till tredje man, såvida inte lag och förordning så kräver.

Behöriga medarbetare vid Göteborgs universitet som har tillgång till systemet har möjlighet att göra noteringar, om de kontakter som universitetet har med dig och ditt företag, offentliga verksamhet eller organisation.

Göteborgs universitet kan komma att kontakta dig för uppföljning av student-/alumnsamverkan eller erbjudanden om relaterade tjänster.

Notera att Göteborgs universitet är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen.

Villkor för annonsering

Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig rätten att granska, redigera och godkänna alla inkomna annonser.

Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig också rätten att inte publicera inkomna annonser som kan upplevas som kränkande, diskriminerande, stötande eller på något sätt skadar universitets namn och rykte; främjar skadliga produkter eller bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen. Även reklam eller annat som strider mot god etik godkänns inte.
Anställningar som kräver medlemskap i en organisation kommer inte heller att publiceras.

Vi godkänner heller inte information och inbjudningar om kurser, konferenser och tävlingar och sedan 1 maj 2023 nekar vi också annonser från privatpersoner.

I alla annonser som publiceras i Göteborgs universitets annonsportal måste det klart framgå vem arbetsgivaren är samt på vilket företag eller vilken offentlig verksamhet/organisation tjänsten finns. Alla annonsörer måste även ange en kontaktperson med kontaktuppgifter som Göteborgs universitets alumnverksamhet kan kontakta för frågor om uppdraget och eventuella oklarheter i annonsen, och studenter/alumner om själva uppdraget.

Annonser för oavlönade anställningar på företag/organisationer publiceras endast om det är praktik som ingår i utbildningen. (Gäller dock inte engagemang på deltid inom ideell sektor.)

Frågor

Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet, och dataskyddsombudet (DO) nås på e-post dataskydd@gu.se.
Till Göteborgs universitets webbsida för behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om alumnsystemet är du välkommen att kontakta centrala alumnfunktionen på 0708-56 53 34 eller 0733-82 33 17, alumn@gu.se eller skriva till: Göteborgs universitet, Alumnverksamhet, Kommunikationsenheten, Box 100, 405 30 Göteborg