Bild
Vetenskapsfestivalen 2024
Foto: Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen

Göteborgs universitet är en av Vetenskapsfestivalens huvudpartners. Festivalen är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang med och riktar sig till både grundskolor och allmänheten. En mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv.

Årets tema: Vågor

Vågor är temat för Vetenskapsfestivalen 2024 som kommer att tolkas på olika sätt i de programpunkter som Göteborgs universitet deltar i. I det publika programmet deltar Göteborgs universitet i cirka 75 olika programpunkter, fördelade på olika dagar. .

Nedan hittar du programpunkterna där Göteborgs universitet deltar, med länkar till mer information på Vetenskapsfestivalens hemsida!