Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Lärosäten Väst

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University har ett allianssamarbete vid namn Lärosäten Väst. Syftet med samarbetet är att stärka utvecklingen av de västsvenska lärosätena och den hållbara samhällsutvecklingen i Västsverige.

Lärosätena i västra Sverige samarbetar sedan tidigare inom utbildning, forskning, nyttiggörande och innovation. Genom allianssamarbetet Lärosäten Väst, som inleddes våren 2021, vill lärosätena utveckla samarbetet ännu mer för att kunna dra bättre nytta av de styrkor som finns inom varje lärosäte.

Syftet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i lärosätenas verksamhet, samt att ge studenter och medarbetare de bästa förutsättningarna för kunskapsutveckling.

Det utvecklade samarbetet innebär inte något samgående, utan ska stärka både alliansens och de enskilda lärosätenas profilering, konkurrenskraft, attraktivitet och samverkan med det omgivande samhället.

Organisation
Inom alliansen finns en styrgrupp, en förvaltningschefsgrupp och en samordningsgrupp. Ordförandeskapet växlar mellan lärosätena varje år. Göteborgs universitet har ordförandeskap 2021–2022.