Länkstig

Viveka Kjellmer

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D200A
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Viveka Kjellmer

Allmänt

Jag är docent i konstvetenskap och verksam som lektor i konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Jag är också civilekonom och har en bakgrund inom reklam- och marknadskommunikationsfältet.