Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thanh Vi Son

Om Thanh Vi Son

Universitetslektor i ämnedidaktik med inriktning mot engelska

Bakgrund

Min bakgrund är inom engelsk språkvetenskap, lingvistik och utbildningsväsendet med inriktning mot andraspråksinlärning, lärande, språkinlärning, språkdidaktik och korpusar i språkinlärning och undervisning. Jag har undervisat engelska och engelsk lingvistik på universitetsnivå i Vietnam och Sverige, samt på ämneslärarprogrammet i Sverige i varierande omfattning.

Jag skrev min doktorsavhandling i språkvetenskap vid Lunds universitet. Jag har även en kandidatexamen i engelska och lärarutbildning i engelska från Canthos universitet, Vietnam, en magisterexamen i språk och kultur från Linköpings universitet, Sverige och en masterexamen i högskolepedagogisk forskning och ledarskap från Kassels universitet, Tyskland.

Undervisning

För närvarande undervisar jag olika kurser i engelsk lingvistik och på ämneslärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) och Institutionen för språk och litteratur (SPL). Jag handleder också kandidatexamen i engelska på ämneslärarprogrammet (vid SPL) och magisterexamen i IMER (vid IPS).

Forskning

Som en lingvist (och pedagog) är jag intresserad av inlärning och undervisning av engelska och engelsk lingvistik, andraspråksinlärning, lärande och språkdidaktik (t.ex. språkinlärning i engelskundervisningen ur ett tvärspråkligt perspektiv) och TESOL.

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsprojekt med fokus på undervisning och inlärning av ett andra språk (engelska) hos elever i grundskolor i Sverige och i Vietnam. Huvudfokus låg på analyser av procedurell och deklarativ kunskap om engelsk grammatik, närmare bestämt tredje person singular –s.