Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thanh Vi Son

Om Thanh Vi Son

Bakgrund

Min bakgrund är inom engelsk språkvetenskap, lingvistik och utbildningsväsendet med inriktning mot andraspråksinlärning, lärande, språkinlärning, språkdidaktik och  korpusar i språkinlärning och undervisning. Jag har undervisat engelska och engelsk lingvistik  på universitetsnivå i Vietnam och Sverige, samt på ämneslärarprogrammet i Sverige i varierande omfattning.

Jag skrev min doktorsavhandling vid Lunds universitetet. Jag har även en kandidatexamen i engelska och lärarutbildning i engelska från Canthos universitet, Vietnam, en magisterexamen i språk och kultur från Linköpings universitet, Sverige och en masterexamen i högskolepedagogisk forskning och ledarskap från Kassels universitet, Tyskland.

Undervisning

Jag undervisar på ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet (VT 2020).

Forskning

Jag är intresserad av engelsk lingvistik, speciellt engelsk grammatik (dessutom vietnamesisk lingvistik), andraspråksinlärning, lärande och språkdidaktik (t.ex. språkinlärning i engelskundervisningen ur ett tvärspråkligt perspektiv), psykolingvistik, och TESOL.

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsprojekt med fokus på undervisning och inlärning av ett andra språk (engelska) hos elever i grundskolor i Sverige och i Vietnam. Huvudfokus låg på analyser av procedurell och deklarativ kunskap om engelsk grammatik, närmare bestämt tredje person singular –s.