Länkstig

Carina Ejdeholm

Utbildningshandläggare

Sahlgrenska akademins kansli
Telefon
Fax
031-786 33 30
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Om Carina Ejdeholm

Jag arbetar som utbildningshandläggare inom utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademins kansli. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att handlägga disputationsärenden för doktorander som tillhör institutionerna för biomedicin, kliniska vetenskaper, neurovetenskap och fysiologi samt vårdetenskap och hälsa. Dessutom handlägger jag utlysning, antagning och samordning av utbildning på forskarnivå inom medicinsk basvetenskap. Kontakta mig när det gäller: - disputationsärenden inklusiev tidbokning av disputationer och licentiatseminarier - e-spikning - godkännande inför spikning - medicinsk basvetenskap.

Mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akdemin finner du här.