Länkstig

Tor Damén

Om Tor Damén

Tor Damén disputerade 4 juni 2021

Titeln på avhandlingen - Blood pressure dependent changes in plasma volume, glycocalyx and platelet function during anaesthesia - clinical and experimental studies.

Länken till hans avhandlingen

Läs en kort sammanfattning från resultaten i avhandlingen - Ökad kunskap om grundläggande fysiologiska förändringar hos sövda patienter