Länkstig

Sofie Gustafsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sofie Gustafsson

Hösten 2016 disputerade jag med min avhandling om "Medborgarskapande på olika villkor. Självbild, skolkod och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan." vid statsvetenskapliga institutionen i Lund. Jag har ett starkt intresse för frågor om utbildning och demokrati.

Under våren 2017 kommer jag att undervisa vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, främst på kurser för blivande lärare och rektorer. Jag kommer även att examinera uppsatser på kandidatnivå.