Länkstig

Sofia Vilelind

Samordnare

Sektionen för student- och
utbildningsstöd
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Sofia Vilelind

Jag arbetar som samordnare och har två uppdrag i min tjänst. Jag arbetar 50% med att samordna det universitetsgemensamma arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande. Mina övriga 50% arbetar jag med mentorsverksamheten som finns som ett pedagogiskt stöd för studenter med varaktig funktionsnedsättning.