Länkstig

Sektionen för student- och utbildningsstöd

Vid Utbildningsenheten

Kontaktinformation

Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg


Om Sektionen för student- och utbildningsstöd

Sektionen för student- och utbildningsstöd ansvarar för flera olika uppdrag inom bland annat breddad rekrytering, arbetsmiljö för studenter inklusive studentinflytande, pedagogiskt stöd, studievägledning, regelfrågor relaterat till grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå samt är beredningsstöd inom utbildningsfrågor.