Länkstig

Sara Utku

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sara Utku

Doktorand i pedagogik med inriktning utbildningsledarskap. Mina intresseområden är styrning, ledning och organisation inom kommunal vuxenutbildning.

Bakgrund: grundskollärare 4-9 i moderna språk och svenska som andraspråk, biträdande rektor och rektor med 20 års arbetserfarenhet från grundskola och kommunal vuxenutbildning i såväl privat som kommunal regi.