Länkstig

Sara Andersson

Ekonom

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sara Andersson

Arbetsuppgifter:

- Arbetar med all leverantör- och kundreskontra på institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

- Arbetar ihop med institutionen contoller (Mattias Zackrisson) i budgetverktyget Panorama vid tertial-och årsbokslut samt budget.

- Ansvarig för projektansökningar, budget, prognos och slutredovisning i externa forskningsprojekt

- Bokar resor och ansvarig för inköp av datorer och digital utrustning.

- Ansvarig för tjänstplanering och timplanering i Retendo.

- Arbetar tillsammans med instutionens personalhangläggare (Marie Mattsson) i Primula, huvudsakligen med reseräkningar och grundkontering men även behjälplig i frågor om lön/arvode och enklare personalfrågor.