Länkstig

Per Anders Nilsson

Professor

Enheten för
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Professor emeritus

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Per Anders Nilsson

Professor, forskare, musiker och tonsättare

Musikerutbildning på dåvarande Musikhögskolan, examen 1987, masterexamen 2001 och disputerade i ämnet musikalisk gestaltning vid HSM år 2011 med avhandlingen A Field of Possibillities som handlar om att designa och spela på digitala musikinstrument.

Nilsson ingår som forskare i forskningsprojektet Systemisk improvisation som stöds av VR. Projektet handlar om att skapa en teoretisk modell och en estetik för en särskild typ av teknologiskt medierad ensembleimprovisation, där en grupp musiker (på vilka instrument som helst) interagerar på helt nya sätt. Kommunikationen mellan musikerna, som normalt sker främst genom det som spelas, transformeras här av relativt enkla algoritmer (datorprogram), så att villkoren för den musikaliska interaktionen helt ändras. Detta sker medelst modifiering av det spelade, eller med hjälp av audiella eller visuella signaler som är överlagrade i det som spelas.

För övrigt forskar Nilsson om olika aspekter av musikskapande, framför allt där improvisation ingår som viktigt element. Ett område som är intressant är att musikalist utforska ambiguitet i musik; där frågor som vad är ambiguitet och hur man kan skapa ambiguitet är centrala. Ett annat område är att utveckla spelliknande strategier för musikalisk samspel.

Under åren 1994 – 2006 var Per Anders Nilsson föreståndare för Lindbladstudion, HSM:s studio för undervisning och forskning. I detta uppdrag ingick att ansvara för undervisning i elektroakustisk musik och studioteknik för skolans kompositionsutbildning. Var under 2014 - 2018 viceprefekt forskning på Högskolan för scen och musik, och är sedan 2019 konstnärlig ledare för Lindbladstudion.

Per Anders Nilsson har många internationella kontakter och har i olika perioder varit så kallad visiting scholar vid ledande universitet i USA, exempelvis Stanford och UC Berkeley.

Under många år medverkade Per Anders Nilsson också som skribent i facktidskrifterna Musikermagasinet och Monitor. Parallellt med arbetet som tekniker och lärare spelade han under 70- och 80-talen med improvisationsgrupper som Olle Bäver och Volapyk, och spelar numera reguljärt med Natural Artefacts (Anton Jonsson, Merje Kägu, Susanna Lindeborg), Beam Stone (Sten Sandell, Raymond Strid) samt duo pantoMorf med Palle Dahlstedt.

Har också spelat med musiker som Willem Breuker, Anthony Braxton, Karin Krog, John Surman, Evan Parker, Mats Gustafsson och John Tilbury. Per Anders Nilsson har släppt flera CD: solo CD Random Rhapsody från 1993, med Natural Artefacts 2001, 2005, 2014 och 2019, Strings and objetcs med Nilsson/Sandell, Duo duo pantoMorf, och i april 2009 släpptes Beam Stone på den engelska etiketten PSI.