Länkstig

Pauline Jönsson

Universitetsbibliotekarie

Team Publicering och bibliometri, Digitala tjänster
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
413 14 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Teamledare

Team Publicering och bibliometri, Digitala tjänster
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
413 14 Göteborg
Postadress
Box 700
405 30 Göteborg

Om Pauline Jönsson

Jag arbetar inom teamet för publicering och bibliometri, främst med frågor som rör vetenskaplig publicering, open access och APC-avgifter.

Jag är även med i samordningsgruppen för bibliotekstjänster riktade mot forskare vid GU.