Länkstig

Naimi Johansson

Anknuten till utbildning

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
Universitetssjukhuset, S-huset vån 1, 701 85 ÖREBRO Örebro
Postadress
701 85 Göteborg

Om Naimi Johansson

Hälsoekonom, PhD.

Naimi Johansson disputerade 2021 vid Sahlgrenska akademin med avhandlingen Price sensitivity and regional variation in health care.

Personlig webbsida.