Länkstig

Carl Bonander

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Om Carl Bonander

Carl Bonander är docent i epidemiologi samt forskare och lärare vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Hans forskning fokuserar främst på utvärdering av folkhälsointerventioner och metodutveckling relaterad till kausal inferens och registerbaserad epidemiologi.