Länkstig

Yasuko Nagano-Madsen

Professor emerita

Institutionen för språk och litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
G411-415
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Yasuko Nagano-Madsen

Forskare, lärare

Bakgrund

Jag disputerade 1992 i fonetik vid Lunds universitet med avhandlingen Mora and Prosodic Corrdination, a Phonetic Study of Japanese, Eskimo, and Yoruba. Därefter var jag anställd som forskare vid Lunds universitet och jag kom till GU1994 som forskarassistent i japanska. 1999 blev jag lektor och sedan 2006 är jag professor.

Forskning

Jag arbetar med japansk lingvistik, särskilt fonetik, fonologi, prosodi, typologi, och pragmatik. Sedan min doktorsavhandling har mitt största intresse varit accent och intonation. Mitt senaste projekt är accent och intonation i Ryukyuan (Ryukyu-dialekt). Ryukyuan, tillsammans med Japanska fastlandsdialekter, utgör det japanska språket. Ryukyu hade tidigare sitt eget kungadöme men integrerades med Japan under 19C. Fastlandsjapanskan och Ryukyuan är till viss del lika i fonologin men är inte jämförbart förståeliga. På grund av språkpolitiken stiftad av regeringen är Ryukyuan en utdöende dialekt (Unesco pekade år 2009 ut Ryukyuan som ett av världens utdöende språk). Sedan 2007 arbetar jag med att jämföra Ryukyuans intonation och dess struktur med fastlandsjapanskan. Det är det första systematiska arbete på intonation av Ryukyuan. Man hoppas att resultaten kommer bidra inte bara med prosodisk typologi men också med att förstärka den lingvistiska statusen för Ryukyuan jämfört med fastlandsjapanskan och andra närliggande språk.

Ett annat område som jag arbetat inom är accent och intonation av svenska elever som lär sig japanska. Resultaten involverar både produktion och perceptopn av accent och intonation.