Länkstig

Maria Hymna Ramnehill

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maria Hymna Ramnehill

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2021, men jag har en bakgrund som journalist, författare och litteraturkritiker i bland annat Göteborgs-Posten. Mitt avhandlingsprojekt handlar om kroppens betydelse för transmotivets återkomst till svenskspråkig skönlitterär prosa under decennierna kring millennieskiftet. Frågor som intresserar mig är hur transkroppen gestaltas i relation till idéer om natur och kultur, biologi och teknik, kropp och medvetande. Projektet uppmärksammar både verk som varit förbisedda eller bortglömda och lyfter transtematiken i verk som inte tidigare har lästs ur det perspektivet.

Jag undersöker transmotivets utveckling under en historiskt signifikant och ur transteoretiskt perspektiv outforskad period i svensk litteraturhistoria. Under den här perioden var könskorrigering i allmänhetens ögon någonting nytt, vilket gav transmotivet en mängd helt nya konnotationer, fantasier och symbolvärden. Nu var det den förvandlade kroppen i fokus och litteraturen kunde utforska frågor om natur och kultur, kön och genus, kropp och materia. Den transgestalt som tidigare ofta ansågs onaturlig, kunde nu anklagas för att manipulera naturen i sig. Det är gestaltningen av denna föränderliga, manipulerade och könskomplicerande kropp som står i centrum för mitt avhandlingsprojekt.