Länkstig

Margareta Ransgård

Institutionssamordnare

Institutionen för nationalekonomi med statistik
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1, Hus E
41124 Göteborg
Rumsnummer
E-521
Postadress
Box 640
40530 Göteborg

Om Margareta Ransgård

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Stöd avseende ansökningar för externa medel, IT-samordnare samt licensansvarig, ledamot i GU:s licenskommitté, sekreterare i institutionsrådet, handläggning avseende prefektbeslut, GUDOK- samt arkivsamordnare och institutionens miljösamordnare

Arbetar deltid.